Arkitektur og historie i Oslo:
Thereses gate 42

Denne hjørnegården til Laura Gundersens gate ble byggemeldt i 1888 av snekker og byggmester Børre Gasmann fra Moss. Gasmann lot i 1870- og 1880-årene oppføre mange leiegårder i Kristiania. Blant disse var Thereses gate 36, 37, 38, 40 og 42. Gasmann benyttet ofte andre, arkitekter eller byggmestre, til å tegne sine gårder. Det er uvisst hvem som har tegnet disse gårdene i Thereses gate.

Thereses gate 42 er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har brukket hjørne. Sammen med nr. 40 danner den et par, og med lik farvesetting ville disse fasadene dannet en helhet. Første etasje er kvaderpusset, og vindusaksene er regelmessig fordelt. I annen etasje finnes brystningsbånd, brystningsfelter samt rette, konsollbårne overdekninger. I tredje etasje går konsollene i vinduenes overkant over i gesimsen. Stiluttrykket er en enkel nyrenessanse.

I 1892 tilhørte gården Edvard Christiansen, og 1899 var eieren malersvend Hans Johnsen. I mange år har det stått en liten kioskbygning i forhaven mellom gården og Laura Gundersens gate. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 29 beboere fordelt på seks leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var gårdeier Johnsen, tollkontrollør Martin Dreier Mork, forhenværende bokhandler Adolf Gunerius Petersen og assistent av første klasse i Kirkedepartementet og organist i Fagerborg kirke Carl Sigurd Forsberg. Sistnevnte skrev flere sanger , blant annet under psevdonymet Onkel Sigurd, og utga sammen med den svenske illustratøren Vicken von Post-Börjesson boken ”Barneleker og viser”.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vicken_von_Post-Börjesson
http://www.bibsys.no/Arkitektur og historie i OsloGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no