Arkitektur og historie i Oslo:
Thomas Heftyes gate 45

Denne gården ble bygget i årene 1899-1900 på en parsell av Frognerveien 48 for byggherre Anders Taraldsen fra Holt i Aust-Agder ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen. Gården er én av to spektakulære søskengårder, begge med fasader til Thomas Heftyes gate, Solheimgaten og Gimleveien, og begge tegnet av Gulbransen for Tharaldsen. Gården er bygget i pusset og upusset tegl, med kraftig artikulert ornamentikk, og barokke tårnhjelmer tekket med kobber og skifer på begge hjørnene. Hjørnepartiene har pussede flater, med rik stukkornamentikk og barokkgavl over det brutte partiet. Første etasje er kvaderpusset, på en noe mer artikulert måte enn det vanlige i 1890-årene. Uttrykket er en frodig nybarokk med preg av jugendstil.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Sigurd Reidolph Gulbransen

Til arc!s hovedside med navigasjon

Hjørne mot Thomas Heftyes gate

Detalj av hjørnetGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!