Arkitektur og historie i Oslo:
Svenkerudgården, Thorvald Meyers gate 36

Denne bolig- og forretningsgården ble byggemeldt i 1894 for sadelmakermester Ole Jensen Svenkerud fra Vang i Hedmark, ved arkitekt Otto Holm. Her lå tidligere noen mindre hus som tilhørte et konsortium ledet av garver Hagen. Svenkerud lot oppføre forbygning og mellombygning. Ved århundreskiftet var O. Svenkerud og familie bosatt på eiendommen Frydendal i Aker.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en stramt komponert gatefasade inndelt i fem like partier. Disse partiene har parstilte vinduer, og adskilles av høye pilastre med løvehoder som utsmykning i de forenklede kapitelene. I annen etasje er veggflaten kvaderpusset, og aksene skilles av mindre, parstilte pilastre. Første etasje har kvaderpuss i dypt relieff, og store forretningsvinduer. Stiluttrykket er en barokkpreget historisme. I senere tid er deler av utsmykningen på ytterste høyre flanke gått tapt. I 1920 ble det bygget en garasje på eiendommen, og i 1930 ble det utført et tilbygg.

Ved folketellingen anno 1900 bodde i alt 132 mennesker på denne adressen, fordelt på 32 leiligheter. Blant de mange beboerne her var spiseforretningsinnehaverske Randine Tronsgaard, melkeselgerske Helene Marie Kristensen, veverimester ved Seildugsfabrikken Ole Sigvart Knudsen, brannkonstabel Olaf Kittilsen Lie og kjeksbaker Johannes Myller.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://digitalarkivet.no/Arkitektur og historie i Oslo

Otto HolmGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no