Arkitektur og historie i Oslo:
Centralbanken, Tollbodgaten 20

Denne hjørnegården til Kongens gate ble oppført år 1900-05 for Centralbanken for Norge, ved arkitekt Waldemar Hansteen. Første del ble åpnet i 1903. På tomten sto tidligere en bygning som ble oppført for bankierhuset Thomas Joh. Heftye & Søn. En eldre gård med adresse Tollbodgaten 18 ble i 1905 kjøpt opp, og banken fikk et tilbygg her, også oppført etter arkitekt Hansteens tegninger. I 1916 ble gården påbygget én etasje ved forhøyning av loftet bakenfor den uendrede gesimsen, også dette ved arkitekt Hansteen. Gårdsrommet ble overbygget i 1948.

Centralbanken for Norge ble etablert i 1897 av 50 norske og utenlandske bankinstitutter, som en fellesbank for forretningsbanker med hovedkontor utenfor Kristiania. Centralbanken flyttet herfra i 1922, og Wilh. Wilhelmsens rederi tok senere over bygningen. Banken gikk konkurs og ble satt under offentlig administrasjon i 1923, og driften opphørte i 1936.

Bygningen er oppført i fire fulle etasjer mot gaten, og har brukket hjørne. Fasadene har regelmessige vindusakser, og et dominerende hjørne og inngangsparti. Første etasje har tunge, grovhugne sandstenskvadre. Fasaden er ellers utført i finere sandstensblokker. Øverst avsluttes fasadene i et bånd av små, rundbuede vinduer, samt en kraftig, borgaktig krenelering.

Bygningen er oppført i bærende tegl på et betongfundament, med søyler og bjelkelag i støpejern og etasjeskiller i betong. Den spesielle fasadeforblendingen er utført i gulaktig sandsten fra Brummunddal. Stiluttrykket er et senhistoristisk nyromansk uttrykk, påvirket av moderne forretningsbygg i USA.

Gården besto for det meste av forretningslokaler og kontorer, men de første årene var det også innredet en vaktmesterleilighet her. Ved folketellingen anno 1910 bodde vaktmester Ole Mikkelsen i leiligheten.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Aftenposten 1903.01.16, 1919.09.02
http://no.wikipedia.org/wiki/Centralbanken_for_Norge
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Waldemar Hansteen

Detalj av fasadeparti

Rekke med våpenskjold

Detalj av blyglassvinduGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no