Arkitektur og historie i Oslo:
GUD WÆRE MED OS-gården, Tollbodgaten 30

Dette store forretningspalasset er bygget på tre sammenslåtte tomter; Tollbodgaten 30, 32 og 34, og tar opp hele kvartalets lengde mot Tollbodgaten. Den ble bygget i årene 1898-1899, og har ankerjern som danner teksten "GUD WÆRE 1689 MED OS" hentet fra et toetasjes hus som ble oppført her i 1689 av Lars Christensen. Tollbodgaten 30 ble oppført for a/s Toldbodgaden 30 ved C. O. Hansen, tegnet av arkitekt Ivar Cock, med ingeniørbidrag fra Sigurd Høyer Ellefsen. Advokat og dispachør Lauritz Hofgaard var blant medeierne i aksjeselskapet, og representerte eierne i matrikkelen.

Gården er bygget i fem fulle etasjer, og har fasadeforblending i lys tegl. De fire nederste etasjene har sammenbundne vindusakser med store vinduer, brutt opp av enkle, kraftige pilarer. Femte etasje er mer lukket, med rundbuede vinduer i grupper på tre. Hovedfasaden har en monumental symmetrisk komposisjon, med en svakt fremrykket midtrisalitt, der uttrykket er noe mer lukket og ornamentert enn ellers. Midtpartiet er kronet av en gavl. Hjørnene er brutte og har hengende karnapper. Stiluttrykket er en modernisert senhistorisme med elementer fra nybarokk og nyrenessanse.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Ivar Cock

Perspektiv fra vest

Hovedfasadens midtparti

Gårdens hovedinngangsparti

Detalj av hjørne

Detalj av simjernsarbeider (I)

Detalj av simjernsarbeider (II)

GUD WÆRE 1689 MED OSGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!