Arkitektur og historie i Oslo:
Tors gate 3

Denne hjørnegården til Odins gate ble byggemeldt anno 1900 for A. Arnesen og O. Olsen ved arkitekt Ludwig Zapffe. Zapffe tegnet året etter hjørnegården i Tors gate 5 for samme Arnesen.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne med et hengende karnapp. Gatefasadene er asymmetrisk komponert, hver av dem med en akse dominert av konsollbårne balkonger. Første etasjes veggflater er kvaderpussede, med sterkere markerte kvadere omkring vindusåpningene. I annen etasje har vinduene balusterprydede brystningsfelter, og de brede vindusaksene er gitt ornamenterte tympanonfelter med kraftige våpenskjold og brutte bueoverdekninger. Disse aksene har i tredje etasje smale gavlformer over de konsollbårne overdekningene. Her flankeres vinduene av runde halvsøyler. Fjerde etasjes vinduer er stikkbuede, og ledsages av et nedtrukket gesimsbånd. Flere fasadepartier krones av attikaoppbygg. Stiluttrykket er en kraftig nybarokk. I 1985 ble det bygget leiligheter i loftsetasjen.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 52 beboere fordelt på åtte romslige leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var ingeniør og innehaver av patentbyrå Axel Gottfried Grønn Lahn, oberst og korpssjef i infanteriet Christen Sandberg, infanterikaptein og innehaver av a/s Norsk Lithografisk Officin Hilmar Krogh Borchgrevink og skipsrederenken Ada Waage, som overtok driften av sin avdøde manns selskap. I 1911 var gården i advokat Paul Franks eie.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania skattetakstmatrikkel 1911
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)



Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig Zapffe

Detalj av fasadeparti.



Geir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no