Arkitektur og historie i Oslo:
Torshovgaten 4

Denne smale gården ble oppført i 1898-99 for A. Taraldsen, ved arkitekt og murmester Søren Ingvald Hansen, på en tomt skilt ut fra Sandakerveien 31. Taraldsen fikk på samme tid oppført Torshovgaten 2, og kan dessuten ha vært involvert i konsortiet som sto bak byggingen av Torshovgaten 6. Disse gårdene ble også tegnet av S. I. Hansen.

Gården er bygget i tegl over fire fulle etasjer, med gul tegl av høy kvalitet i fasaden, ikke ulikt samtidige bygårder på Frogner. Fasaden har en klar asymmetrisk komposisjon. Vindusaksene er artikulert i puss og stukk. Stiluttrykket er en barokkpreget nyrenessanse. Senere har første etasje vært underlagt store forandringer.

Gården ble fra begynnelsen innrettet til barnehjem, et hus med "særskilt bestemmelse". Barnehjemmet ble fra begynnelsen drevet av bestyrerinnen Mary Ball Barratt fra England, som også bodde i huset. Ved folketellingen anno 1900 bodde i alt 23 barn i gården. Blant de øvrige beboerne var kjøpmann Albert Norman og hans familie.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/sok/1900
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Søren Ingvald HansenGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no