Arkitektur og historie i Oslo:
Ullevålsveien 52

Denne villaleiegården ble byggemeldt i 1895 for Niels Bruun fra Sem ved arkitekt Edwien Thürmer, på en tomt utskilt fra Ullevålsveien 50. Thürmer tegnet også nabohuset, nr. 54, for Bruun, og for samme mann tegnet Thune & Thürmer nr 58 i 1901. Niels Bruun var agent og revisor, og håndterte salg av eiendommer.

Huset er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har en symmetrisk komposisjon sentrert om en bred, svakt fremskutt midtrisalitt. Første etasje har kvaderpuss i grunt relieff. I annen og tredje etasje er vindusoverdekningene prydet med stukkornamantikk. Risalitten er kantet med kvadere og brede ornamentale bånd prydet med festonger og løvehoder. Stiluttrykket er nybarokk. Balkongpartiet er av nyere dato.

Ved folketellingen anno 1900 hadde huset 47 beboere fordelt på seks leiligheter. Her bodde gårdeier Bruun med sin familie, og blant hans leieboere var manufakturkjøpmann Edvard Larsen, den forhenværende apoteker Annato Pless Krog og praktiserende lege August Koren.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Edwien ThürmerGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no