Arkitektur og historie i Oslo:
Ullevålsveien 54

Denne villaleiegården ble byggemeldt i 1896 for Niels Bruun fra Sem ved arkitekt Edwien Thürmer, på en tomt utskilt fra Ullevålsveien 52b. Thürmer tegnet også nabohuset, nr. 52, for Bruun, og for samme mann tegnet Thune & Thürmer nr. 58 i 1901. Niels Bruun var agent og revisor, og håndterte salg av eiendommer.

Huset er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har en symmetrisk komposisjon sentrert om en bred midtrisalitt. Første etasje, og det meste av annen, har kvaderpuss i grunt relieff. I annen og tredje etasje er vindusoverdekningene prydet med stukkornamantikk. Overdekningene i annen etasje danner også brystningsfelter for vinduene i tredje etasje. Tredje etasjes overdekninger domineres av gavlformede overdekninger. Midtpartiet har grupper av tre smale vinduer, samt smijernsprydede balkonger. Stukkornamentikken preges av barokkformer, og er stilisert og behandlet på jugendvis. Stiluttrykket er preget av senhistorismens eklektisme, med nybarokk som det mest fremtredende.

Ved folketellingen anno 1900 hadde huset 27 beboere fordelt på seks leiligheter. Her bodde blant andre høyesterettsadvokat Kristen Johanssen, bestyrer i Den Norske Hesteskofabrik Kristian Paus og den pensjonerte sorenskriver Hjalmar Balduin Gjertz.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Edwien ThürmerGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no