Arkitektur og historie i Oslo:
Vibes gate 15

Denne smale, men likevel omfattende gården, ble byggemeldt i 1898 for bygningssnekker Nils Jakob Lindén fra Wittsjö i Sverige, ved den innvandrede svenske murmester og arkitekt Samuel Borgfelt, på en tomt skilt ut fra Rosenborggaten 12. Lindén lot også oppføre Vibes gate 13 året før, ved tømmermester Arne Torp.

Vibes gate 15 er oppført i pusset og upusset tegl over fem fulle etasjer. Grunnflaten er som en langstrakt T, der tverrstreken danner fløyen mot gaten. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med annenhver vindusakse fremhevet. Midtaksen har parstilte akser, hvorav den ene er ”blind”. Første etasje har gjennomgått mange forandringer, gjennom ombygging av butikklokaler, og avviker også fra komposisjonen. Annen etasje har enkle pussflater, og i hovedaksene er vindusoverdekningene buede. De tre øverste etasjer er utført i upusset rød tegl. Hovedaksenes vinduer i fjerde etasje har kraftige, buede overdekninger med stukkornamentikk. Stiluttrykket er senhistorisme preget av nyrenessanse og nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 bodde så mange som 197 personer på denne adressen, fordelt på dens 43 leiligheter. Blant beboerne her på den tiden var skomaker Petter Kleve, avisbudene Rakel Olsen, Severine Hansen og Hanna Pedersen, ”Arbeidsformand ved Holmenkolbanens anlæg” Ole Hansen, glassmester og forgyller Hans Nilsen Schou og melkehandlerske Helene Eriksen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Samuel Borgfelt

Detalj av vindu.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no