Arkitektur og historie i Oslo:
Vibes gate 9

Denne hjørnegården til Ole Vigs gate ble oppført i 1898-99 ved den svenske arkitekt og byggmester Samuel Borgfelt for snekkermester Nils Jacob Lindén, en svenske fra Wittsjö. Mot slutten av 1890-årene tegnet også Borgfelt gårdene i Dronning Astrids gate 7 og Vibes gate 15 for Lindén. I 1897, var det blitt oppført midertidige utsalgsboder på eiendommen, for en Nielsen ved G. A. Andersen.

Vibes gate 9 er oppført i tegl over fire fulle etasjer. Gården har brukket hjørne, og fasadene har vekselvis normale og brede vindusakser. De to nederste etasjene er kvaderpusset, med ornamenterte brystningsfelter i annen etasje. De to øverste etasjene har pussede veggflater, med forseggjorte vindusomramminger i upusset gul tegl av høy kvalitet. I tredje etasje er vindusoverdekningene rundbuede, utfylt med kraftig stukkornamentikk og med gipshoder i ”sluttstenene”. I fjerde etasje er de enkle overdekningene lagt inn i den høye gesimsen. Stiluttrykket er en sammensatt senhistorisme preget av blant annet nybarokk. Gården minner om en mindre utgave av Dronning Astrids gate 7. Den høye loftsetasjen er innredet til boliger.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 76 beboere fordelt på 19 leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var Handelsfuldmægtig i Homansbyens Isenkramforretning Nils Johansen, syforretningsinnehaverske Anne Ryhr, vognfører ved Christiania Sporveisselskab Christian Sørensen og den formuende enken Thorborg Beruldsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Samuel Borgfelt

Hjørnevindu.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no