Arkitektur og historie i Oslo:
Victoria terrasse

Detalj av ornamentikk.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no