Arkitektur og historie i Oslo:
Waldemar Thranes gate 59

Denne gården ble byggemeldt i 1898 for den svenske murmester Karl Stenqvist ved arkitekt Ludwig Zapffe, på en tomt skilt ut fra Maridalsveien 40b. Zapffe tegnet også Stenqvists gård i Akersbakken 25b to år tidligere. I 1902 fikk Stenqvist oppført Waldemar Thranes gate 61, etter Peder Øverlands tegninger.

Waldemar Thranes gate 59 er oppført i pusset tegl over fem fulle etasjer, og har en grunnleggende symmetrisk gatefasade, hvor midtaksen kun er et veggparti som flankeres av speilvendte vindusakser. Vinduene nærmest midtaksen er kraftigere ornamentert enn de øvrige. Første etasje er kvaderpusset i grunt relieff. Kvaderpuss er også benyttet i midtpartiet i etasjene oppover. Annen etasjes vinduer er omgitt av enkel stukkbelistning, og har nøkkelstensimitasjoner i overkant. I tredje etasje har vinduene kraftig belistning, brystningsfelter og konsollbårne overdekninger. Fjerde etasjes vinduer har ornamenterte, runde overdekninger, og i femte etasje flankeres vinduene av kraftige konsoller som ledes opp i fasadens gesims. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 79 beboere fordelt på 20 leiligheter. Her bodde gårdeier Stenqvist og hans hustru, og blant leieboerne var kullhandler Paul Nilsen, handelsberettiget Anna Andersen, konduktør i Christiania Sporveisselskab Thorvald Hoff, kontorist i Rigsforsikringen Julius Christopher Hammer og ølkjører ved Foss Bryggeri Ole Huse.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Ludwig ZapffeGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no