Fra Det gamle Christiania:
Høymagasinet, bygning 25, Akershus slott og festning

Arkitekt Christian Herman Malling tegnet i 1844 Høymagasinet på det såkalte Hornverket. Hornverket er det eneste gjenværende av Nedrevolls utenverker, anlagt på 16- og 1700-tallet. Høymagasinet sto ferdig i 1845, og er et uvanlig bygg i norsk sammenheng. Det er et stort, åpent bygg oppført i utmurt bindingsverk, med en særdeles gjennomført geometrisk konstruksjon. Rammeverket består av bjelker lagt i et kvadratisk mønster, med overlappende, skråstilte kvadrater i samme format, men slankere bjelkeverk. Teglen er for det meste også lagt diagonalt. Takkonstruksjonen har lette trebjelker og strekkstag i stål, en teknikk utviklet for jernbanestrekningen Paris-Versailles. Takutstikket antyder den gryende historismen innen arkitekturen, et fellestrekk med den såkalte sveitserstilen.

Høymagasinet var lenge truet av riving, men ble istandsatt av Byantikvaren i 1980-årene. Bygningen har i flere år huset Oslo Bymodell for Oslo Bymuseum.

Kilder:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Guide til Akershus festning, 1999
http://www.nasjonalefestningsverk.no/arc! historisk

Fotoserie - Akershus slott og festning

Christian Herman MallingGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!