Fra Det gamle Christiania:
Magistratgården, Dronningens gate 11

Magistratgården ble oppført samtidig med nabobygningen Dronningens gate 13. Den ble bygget i 1647, som det fremgår av ankerjernene over inngangen, for kjøpmann, rådmann og borgermester Helge Bertelsen. Bygningen er egentlig en om- og påbygging av en litt eldre, énetasjes bygning. Bertelsen døde imidlertid allerede i 1652, og fikk liten glede av sin bolig.

Gården lå frem til 1658 ved strandlinjen mot Bjørvika. Fra dette året ble det utført en planlagt gjenfylling av deler av havnebassenget, som allerede led under omfattende opphopning av sagmugg. Dronningens gate bar tidligere navnet Strandgaden, men etterhvert ble det langt til strandlinjen og Bjørvika herfra.

Magistratgården har en svært enkel utførelse og er komponert med ganske regelmessig plasserte vinduer, med et markert unntak i den aksen som dannes ved portrommet. Bygningen er utført i den enkle barokkstil som da var utbredt i Christiania, med høyt tak og fasader i rappet tegl.

Bygningen hadde opprinnelig en frontgavl mot gaten, men denne ble fjernet i annen halvdel av 1700-tallet. Over inngangsporten ble det i 1754 innsatt et våpenskjold med monogram av Morten Leuch Elieson og hans hustru Dorothea Monsen (Linderud), som kjøpte gården samme år. Elieson var overhoffrettsassessor, og dessuten en mektig trelasthandler, sagbrukseier og fabrikkeier. Hans mest kjente fabrikk er uten tvil Herrebøe fajancefabrik, som ble etablert i 1758. Elieson døde imidlertid allerede i 1763.

Eiendommen ble i 1843 kjøpt av Staten, som leiet ut hovedbygningen mot gaten til Christiania kommune. Bygningen ble benyttet til magistratslokaler til 1870 - derav husets navn. Magistraten fikk i 1870 nye lokaler i Møllergaten 9, og Deichmanske bibliotek hadde tilhold her i årene 1871-79.

I denne fredede bygningen finner man idag blant annet Fortidsminneforeningens lokaler.

Kilder:
Christiania hva nå? 1624-1974
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Amund Helland - Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristiania, 1917
http://www.bar.oslo.kommune.no/tobias/tobiasartikler/t2983.htm
Lannem keramikkarc! historiskGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!