Arkitektur og historie i Oslo:
Homansbyens hus

Den historiske villaforstaden Homansbyen var den første av sitt slag i Norden da den ble anlagt fra 1858 og fremover. Den er også den best bevarte, og den er en svært god representant for den norske historismen. Byggingen ble igangsatt av brødrene Homan i samarbeid med arkitekten Georg Andreas Bull, som senere skulle få svært stor innflytelse som hovedstadens stadskonduktør.

Nedenfor presenteres Homansbyens gamle hus i tekst og bilder. Alle husene er bygget før 1920. Noen av disse husene er revet.

Oscars gate 1b
Oscars gate 11
Oscars gate 13
Oscars gate 15
Oscars gate 17
Oscars gate 19
Oscars gate 21
Oscars gate 23
Oscars gate 25
Oscars gate 27
Oscars gate 29
Oscars gate 31
Oscars gate 33a
Oscars gate 33b

Josefines gate 1
Josefines gate 3
Josefines gate 3b
Josefines gate 5
Josefines gate 7
Josefines gate 8
Josefines gate 9
Josefines gate 10
Josefines gate 11
Josefines gate 12
Josefines gate 13
Josefines gate 14
Josefines gate 15
Josefines gate 16
Josefines gate 17
Josefines gate 18
Josefines gate 19
Josefines gate 20
Josefines gate 21 (Underhaugsveien 28)
Josefines gate 22
Josefines gate 23
Josefines gate 25
Josefines gate 26
Josefines gate 27
Josefines gate 28
Josefines gate 29
Josefines gate 30
Josefines gate 31
Josefines gate 32
Josefines gate 33
Josefines gate 34
Josefines gate 35
Josefines gate 37
Josefines gate 39
Josefines gate 41

Uranienborg terrasse 2
Uranienborg terrasse 4
Uranienborg terrasse 5
Uranienborg terrasse 6
Uranienborg terrasse 7
Uranienborg terrasse 8
Uranienborg terrasse 9
Uranienborg terrasse 10
Uranienborg terrasse 11
Uranienborg terrasse 13
Uranienborg terrasse 15
Uranienborg terrasse 16
Uranienborg terrasse 17
Uranienborg terrasse 18
Uranienborg terrasse 19
Uranienborg terrasse 20
Uranienborg terrasse 22
Uranienborg terrasse 24

Uranienborgveien 13
Uranienborgveien 15
Uranienborgveien 17

Hegdehaugsveien 31-33
Hegdehaugsveien 32
Hegdehaugsveien 34
Hegdehaugsveien 35
Hegdehaugsveien 36

Gustavs gate 1
Gustavs gate 2
Gustavs gate 3
Gustavs gate 4

Underhaugsveien 2

Pilestredet 71

Alle fotografier ved G. T. Steiganarc! Historisk

Homansbyens tilblivelse

Homansbyens gater

Løkkeeiendomskart, 1794-95

Kart over Homansbyen

Byggeårskart over Homansbyen

Arkitektkart over Homansbyen

Byggherrekart over Homansbyen

Kilder og litteratur

Arkitekter i Norge

Utvalgte hus:
Josefines gate 13

Uranienborg terrasse 2

Josefines gate 39

Oscars gate 29

Josefines gate 20

Josefines gate 23

Josefines gate 34Geir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!