Homansbyens hus:
Josefines gate 9

Denne villaen ble oppført i 1862-63 for brødrene Homan etter arkitekt Georg Bulls tegninger. Huset hadde opprinnelig en smal, rektangulær grunnflate, med et lite, polygonalt karnapp på kortenden, mot gaten. Huset er holdt i nygotisk stil, med en trappegavl som kan være inspirert av Håkonshallen i Bergen, der arkitekten foretok arkitektoniske undersøkelser før han etablerte sin virksomhet i Kristiania.

Huset ble etter ferdigstillelsen solgt til amtmann Johan Colletts sønn, byråsjef og senere universitetssekretær Carl Emil Collett fra Lier. Blant hans leieboere på 1860-tallet var den innvandrede engelske presten Samuel Bryan Crowther. På 1870-tallet var Anna Christine Aschehoug, mor til professor Aschehoug, leieboer. Etter Colletts død i 1898 ble huset solgt til Harald Sundt, kjøpmann hos Nicolai Sivert Beer & Co.

Byråsjef Collett fikk i 1869 utført et mindre tilbygg ved snekkermester Jens Johan Ruud, mens arkitekten Henrik Bull i år 1900 utførte det store trappetilbygget i jugendstil som endret hovedfasadens preg. Tilbyggets staselige blyglassvindu bærer initialene H. S. etter byggherre Harald Sundt.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Georg Bull

Detalj af hovedfasaden

Detalj av gotisk utsmykning

Opprinnelig plan, 1. etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!