Homansbyens hus:
Oscars gate 15

Denne villaleiegården ble oppført 1862-63 for brødrene Homan, etter tegninger av Georg Bull. Huset er utført i et svært uvanlig uttrykk etter norske forhold, nemlig en slags maurisk stil. Huset har mistet mye av sitt karakteristiske preg gjennom påbygging av en lav etasje. Midtpartiet var opprinnelig markert av en lav kuppel over en åpen loggia.

Allerede ved ferdigstillelsen i 1863 ble huset solgt til kongelig fullmektig Wilhelm Bernhoft Nicolaysen, opprinnelig fra Bergen. Her bodde han sammen med sin kone Marie (f. Cappelen), og pleiet sin berømte blomsterhave.

På 1890-tallet ble huset overtatt av den innvandrede tyske ingeniør Nestor Reinecke.Homansbyens hus

Kart over Homansbyen

Georg Bull

Detalj av fasaden

Maurisk ornamentalt element

Opprinnelig plan, 1. etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!