Promenade langs Karl Johans gate:
Centrum - Narvesenkiosken ved Rosenkrantz' gate

I 1912 ble arkitekt Heinrich Jürgensen, som allerede hadde utformet flere kiosker, og arkitekt Erik Waldemar Glosimodt innbudt av Narvesen kioskkompani til å tegne flere forslag til utforming av en ny kiosktype for kompaniet. Glosimodts utkast "Centrum" ble valgt, og det ble utplassert to eksemplarer; én på Eidsvolls plass og én ved Brannvakten. Kiosken på Eidsvolls plass ble fjernet i 1963, mens kiosken ved Brannvakten ble stående til 1978. Dette året ble den restaurert og noe forlenget, for så å bli satt opp her man finner den idag.

Centrum er en beskjeden kiosk med et litt monumentalt utseende. Den er utført i nordisk nybarokk, med runde hjørner og et høyt og svungent kuppeltak. Et markant trekk er frisen som løper rundt hele kiosken, bestående av smårutede vinduer og utskårne kapiteler og felter. Glosimodt utarbeidet iløpet av fire år enda åtte varianter av denne kiosken, til utplassering omkring i landet.

Kilder:
Finn Skedsmo - Narvesen, vindu mot verden i 100 årarc! historisk

Erik Waldemar Glosimodt

arc!3 oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Kapiteler

BrystningsfeltGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!