Promenade langs Karl Johans gate:
Centrum - Narvesenkiosken ved Rosenkrantz' gate

Brystningsfelt.

[tilbake]


© 2002 arc!