Promenade langs Karl Johans gate:
Farvergården, Dronningens gate 34

Denne bygningen ble oppført i 1859, som en treetasjes bygning med borggesims for farver Christian Henrich Sass. Sass bodde selv i gården, og en tid bodde hans mor Catharina Margretha (f. Schmelck) der, som enke. I bygningen drev forøvrig leieboeren enkemadame Marie Elisabet Pettersen et såkalt leiebibliotek.

Bøssemaker Hans Larsen hadde sin forretning her i gården i årene 1876-92. I 1868 ble han belønnet med en ærespris av keiser Franz Joseph for sine ferdigheter som skytter. Etter en brann i 1930 flyttet Jens C. Johansen sin kolonialforretning hit. Driften opphørte først i 1977.

Bygningen har slemmede teglfasader som meget vel kan ha vært røde og upussede opprinnelig. All ytre artikulasjon er utført i tegl. Huset er utført i en senklassisistisk stil med middelalderske trekk, som den opprinnelige romanske borggesimsen (som er borte) og stikkbuede vinduer. Bygningen har trekk fra industriarkitekturen, og minner om arkitekt Peter Høier Holtermanns filantropiske arbeiderboliger, som den eneste bevarte av disse i Grønland 12b.

Gården ble påbygget en fjerde etasje som et ledd i en reparasjon etter brannen 1930.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsøarc! historisk

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!