Promenade langs Karl Johans gate:
DFDS-gården, Karl Johans gate 1

Denne forretningsgården ble oppført i 1917-19 for Det Forenede Dampskipsselskap (DFDS) ved arkitekt Magnus Poulsson. Her lå tidligere papirhandler og bokbinder H. Clausens gård, som ble bygget i 1850-årene. Ved århundreskiftet ble det drevet hotell og pensjonat her.

DFDS ble dannet i København i 1866, da bankdirektør Carl Frederik Tietgen samlet rederiene A/S Det almindelige danske Dampskibs-Selskab, D/S HP Prior og D/S Koch & Henderson under ett flagg. Blant rederiets første faste ruter var den til Kristiania. DFDS i Kristiania var i årene 1900-1916 under ledelse av Jørgen Breder Stang, som så etablerte eget rederi. Deretter ble DFDS’ representasjon i Kristiania overtatt av skipsreder og speditør Jacob Natvig.

Før byggingen ble påbegynt sent i 1917, var det arrangert en engere arkitektkonkurranse hvor arkitektene Ingvar Hjorth, Einar Engelstad og Magnus Poulsson deltok, og hvor sistnevntes utkast altså ble det foretrukne. DFDS-gården er bygget i slemmet tegl over seks etasjer, hvor øverste etasje er tilbaketrukket fra sidene. Med det bratte, valmede taket fremstår denne forhøyede delen som et bredt, kraftig tårn. Bygningen er i sin helhet trukket noe tilbake fra Karl Johans gate, og har hovedfasade mot Jernbanetorget. Den asymmetrisk plasserte hovedinngangen er omkranset av rik ornamentikk, utført i sort larvikitt, hugget av selskapet Norsk Labrador- og Granitindustri. Ornamentikken viser ulike stadier i skipsfartens utvikling, samt et utvalg fabeldyr og figurer, hugget i et formspråk preget av middelalderske forbilder. Bygningen er i hovedsak preget av samtidens nordiske nybarokk, men med et sterkt vertikalt uttrykk og en detaljering utført i arkitekt Poulssons særegne geometriske gotikk. Det høye, valmede taket er tekket med gudbrandsdalsskifer. Hovedentreprenør ved byggingen var det danske firmaet Christiani & Nielsen, som i 1916 etablerte en avdeling i Norge.

Opprinnelig var avdelingen for passasjerer i første etasje. Her var flere forretnings- og foreningslokaler, for eksempel for Norges Grossistforbund og Jacob Natvig & Co.

Dette arbeidet ble tildelt A. C. Houens Fond for god arkitektur i 1925.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Aksel Arstal - Oslo Byleksikon, 1938
E. Hoffstad ’Äì Illustrert norsk nˆ¶ringsleksikon, A/S Yrkesforlaget 1938
Arkitektur og dekorativ kunst, 1919
Byggekunst 1925, nr. 7
http://virk-info.dk/Virk-D/DFDS/DFDS.htm
http://snl.no/.nbl_biografi/Magnus_Poulsson/utdypning
http://no.wikipedia.org/wiki/Christiani_%26_Nielsenarc! historisk

Arkitektur og historie i Oslo

Magnus Poulsson

Hovedinngang

Detalj av hjørnetårnet

Detalj av hjørnetGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!