Promenade langs Karl Johans gate:
Singergården, Karl Johans gate 10

Denne enkle, senklassisistiske bygningen ble oppført etter bybrannen i 1858. På 1860-tallet holdt Emilie Christophersen "middagsspise" her i gården, mens det i mange år var skomakermester Niels Solberg som eiet gården. Etter hans død var enkefrue Hanna Caroline Solberg Eier, men bygningen ble henimot århundreskiftet overtatt av firmaet "Frølichpassagen", som også ble eiere av nr. 12. Det ble en periode også drevet hotell i denne bygningen. Etter at Tollbodgaten 12 ble revet i 1874 flyttet også Elefantapoteket hit til gården. Det ble drevet av apoteker Bernt Anton Maschmann fra Vega i Nordland. Han var tidligere eier av gården i Tollbodgaten 12.

Symaskinfabrikken Singer etablerte seg i Norge i 1895, og overtok gården omkring århundreskiftet. Da ble bygningen endel ombygget innvendig og utvendig. Singers utsalg var å finne i første etasje, mens kontorer og produksjonslokaler var å finne i etasjene over. Singer flyttet ut av gården tidlig på 1960-tallet.

Singergården ble hardt skadet i brann i 1992, med det ble ikke gitt tillatelse til rivning. Første etasje er betydelig forringet gjennom de ombygginger som er foretatt. Her var det opprinnelig store, rundbuede vinduer.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsøarc! historisk

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!