Promenade langs Karl Johans gate:
Dopheidegården, Karl Johans gate 21

Dopheide Magsain ble grunnlagt av Emil Lund i 1882, og ble iløpet av få år et stort og velkjent utsalgssted for i første rekke lamper, men også andre varer. Magasinet var de første årene å finne i Kirkegaten 20-22. Lund kjøpte i 1895 hjørnebygningen Karl Johans gate 21 samt nabobygningn, og rev begge for å erstatte dem med moderne forretningsplalasser, de nye Karl Johans gate 21 og 23.

De to bygningene ble oppført i 1895 etter arkitekt Bernhard Steckmests tegninger. Nr. 21 er en markant hjørnebygning over fem etasjer med bratt tak. De tre nederste etasjene markeres som et åpent bygningsledd, med sine store glassflater og sammenbindende kompositoriske elementer, som de brede kurvehankbuene på kolossalpilastre. Disse tre etasjene ble benyttet av magasinets utsalg. Etasjene ovenfor har et mer lukket preg, og her kommer bygningens nybarokke preg til uttrykk gjennom en rik artikulasjon. Hjørnet markeres ved et høyt, hengende oktogonalt tårnoppbygg med et iøyenfallende kobbertak som kan minne om skjellkledning - som har gitt gården kallenavnet Øgletårnet. Tårnet flankeres av et kopositorisk ledd som igjen markers av kurvehankbuer på kolossalpilastre. Femte etasjes lave vinduer flyter sammen med den nedtonede gesimsen.

Dopheides virksomhet ga magasinet ry som en allsidig galanteriforretning. Dopheide gikk konkurs omkring 1920. I 1921 ble gården overtatt av skipsreder C. B. Aaby, som leiet ut lokaler til Nordisk Magasin, som solgte et bredt utvalg varer - blant annet lamper.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Oslo byleksikon - Aksel Arstal, 1938
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000arc! historisk

Bernhard Steckmest

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av hjørnet

"Øgletårnet"Geir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!