Promenade langs Karl Johans gate:
Hattemakergården, Karl Johans gate 23

Den gamle bygningen som sto her huset lenge instrumentmager Jean (Johannes) Mette og hans familie. Jean Mette var opprinnelig fra Kurhessen i Tyskland, og hans families virksomhet i gården ble drevet i perioden 1848-94. Emil Lund, grunnleggeren av Dopheide Magasin, kjøpte i 1895 Karl Johans gate 21 og 23, rev begge gårdene, og fikk oppført nye forretningspalasser etter tegninger av arkitekt Bernhard Steckmest. Nr. 23 ble leiet ut til annen forretningsdrift.

I den nye nr. 23 fantes lenge utsalget for skandinavias første hattefabrikk, Holms, grunnlagt av Hans Henrik Holm. Sønnesønnen, forfatteren Hans Henrik Holm hadde sitt atelier i loftsetasjen her. Hattemaker Holm drev en mindre hatteproduksjon ved Stortorvet, før han etablerte både fabrikk og bolig i Osterhausgate 7, og senere fabrikklokaler i nr. 10-12 i samme gate. Holms hatteutsalg ble etablert i gården i Karl Johans gate 23 da den var ny.

Gårdens fasade har både en vertikal og en horisontal tredeling. Sokkelen er mer beskjeden enn nabogårdens, og dannes av de to nedre etasjer. De to neste etasjer danner et stramt, men artikulert felt, mens den lave femte etasje korresponderer med nabogårdens med sine lave vinduer som er samkomponert med gesimsen. Bygningen er holdt i en nybarokk stil, og har en dominerende midtakse i fasaden, som markeres ved en balkong i tredje etasje. Denne aksen ble opprinnelig avsluttet i høyden av en barokkgavl og et tårn med spir, men disse elementene ble fjernet i 1932.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Oslo byleksikon - Aksel Arstal, 1938
Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journalarc! historisk

Bernhard Steckmest

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasaden i perspektivGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!