Promenade langs Karl Johans gate:
Scandinaviegården, Karl Johans gate 8

Det første Hôtel Scandinavie åpnet i 1838. Initiativtager og dermed hotelldirektør var Søren Hansen. Han overlot etter noen få år driften til sin svigersønn Christian August Smith (gift med Henriette Sophie Hansen), som utviklet hotellet til å bli et av byens beste. Etter Smiths død sent på 1800-tallet overtok enken driften.

Under bybrannen i 1858 brant også Scandinavie ned, og hotelldirektør Smith lot straks oppføre en ny bygning. Denne bygningen over tre etasjer på en høy kjeller er utført i senklassisisme. De to øverste etasjene er markert som en enhet, understreket av de vertikale båndene med kvadere. Sokkelen har sirlig kvaderpuss. Både hovedfasaden mot Karl Johans gate og den sekundære fasaden mot Dronningens gate. Hovedfasaden har et markert midtparti med et litt fremskutt inngangsparti. Over midtpartiet er det senere påbygget en loftsetasje.

Det er også foretatt endel endringer i underetasjene, blant annet ved arkitekt Sigmund Brænne i 1916. Dette året var hotellet blitt stengt, men Restaurant Scandinavie, som ble åpnet her i 1858, ble først stengt i 1975.

Hotelldirektøren med familie var selv bosatt i bygningen. Det samme var hotellets stab.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivarc! historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Hovedfasadens midtpartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!