Promenade langs Karl Johans gate:
Sandakergården, Stortorvet 5

Sandakergården slik den ser ut idag er resultatet av utbygging i flere etapper. På denne tomten lå Store Voldport i perioden 1624-1718. Det ble etter nedrivningen av vollene oppført en militær vaktbygning her, som også fungerte som byens brannvakt. Denne ble kalt Kortegården, etter "corps-de-garde".

Vaktbygningen ble revet da Brannvakten ved Kirkeristen sto ferdig i 1856. Samme år ble en toetasjes bygård oppført her for hattemaker Michael Frey fra Ungarn. På 1840-tallet kom Frey til Fredrikshald, der han ble gift. Før 1850 etablerte han sin virksomhet i Kristiania. Gården ble nok ikke fullført før i 1859, da byggmester O. Andersen byggemeldte Freys våningshus her.

Bygningen ble ombygget og påbygget to etasjer i 1868-69 ved arkitekt Heinrich Ernst Schirmer (utført ved byggmester Pedersen), men ble gitt sitt endelige utseende som forretningsgård i nybarokk stil ved arkitekt Bernhard Steckmest i 1896-97, for hattemaker Freys arvinger. Bygningen som står her idag er mer eller mindre slik Steckmest skapte den, og bærer små spor etter hvordan den har sett ut tidligere. Gården har fem etasjer samt et bratt tak som gir rom for enda en etasje.

Bygningen var fra ombyggingen på 1890-tallet utstyrt med heis, levert av R. Fleischmann & Co. i Berlin. Heiskupéen ble utført i mahogny, og er fremdeles i bruk. Bygningen har en tredelt oppbygning, der sokkelen danner de to nederste etasjer med store vindusflater. Det øvrige av fasaden har et mer lukket preg, og den femte etasjen er noe lavere. Hjørnene har risalitter, hengende karnapp og balkonger; bygningen har tre fasader, der den mot Kongens gate også markeres med en midtakse med balkong.

Da bygningen sto ferdig solgte Freys arvinger den til et konsortium ledet av Edvard Jackwitz fra Røyken, i 1865 "waisenhuusdreng" i Kristiania. Siden kom gården i forsikringsselskapet Gjensidiges eie. Bygningen har sitt navn etter herrekonfeksjonsforretningen Sandaker, som har holdt til her en årrekke.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Oslo byleksikon - Aksel Arstal, 1938
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
Oslo skattetakstmatrikkel 1936
Kristiania bys matrikul 1899
http://www.familysearch.org/arc! historisk

Bernhard Steckmest

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasaden mot Stortorvet

Detalj av hjørne

Detaljer omkring vindu og balkong

Arkitektens fasadetegninger

Tegning av detalj av hjørneGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!