Fra Porsgrunns murarkitektur:
Immanuelkirken, Jernbanegaten 1

Porsgrunds Methodistmenighed hadde sin spede begynnelse i 1858, da menigheten med ialt fem medlemmer ble stiftet den 22. mai under ledelse av pastor Engebret Arvesen; selve grunnleggelsen ble foretatt av den danske pastor C. P. Willerup. Etterhvert ble det bygget et kapell i Rådhusgaten, men dette ble ødelagt av brann i 1905. Man engasjerte den lokale arkitekt Haldor Børve til å utforme den nye kirken, som ble innviet palmesøndag, 24. mars 1907 og bærer navnet Immanuelkirken. A. C. Ødegaard var kirkens pastor på denne tiden.

Kirkebygningen har en sammensatt, asymmetrisk komposisjon, og er oppført i upusset rød tegl. Kirkens stilbilde er først og fremst preget av nygotikk, med et innslag av jugendstil. Kirkens markante tårn er asymmetrisk plassert.

Kirken er senere tilbygget slik at grunnflaten ligner en L.

Kilder:
C. Lund: Geistligheden og de kirkelige forholde
Om Porsgrunn metodistmenighet 1858-1933Et utvalg norske kirker

Haldor Børve

Fra Porsgrunns murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjon

Kirken sett fra baksiden

Detalj av kirkeskipetGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!