Arkitektur og historie i Telemark:
Fra Porsgrunns murarkitektur

Porsgrunn utviklet et bymessig bebyggelse omkring år 1600, og ble tollsted i 1653. Byen fikk kjøpstadsrettigheter i 1807, og ble bykommune i 1842. Porsgrunn har rike naturressurser, og ble et sentralt sted for trelasthandel og skipsproduksjon, og i 1887 anla man også den kjente porselensfabrikken. Bykjernen besto for det meste av trebygninger frem til slutten av 1800-tallet. Omkring århundreskiftet raste flere større branner, og også rådhuset ble ødelagt. Porsgrunn har fått det meste av sin murarkitektur etter dette.

Jernbanegaten 1, Immanuelkirken, 1905-07
Jernbanegaten 6, Holengården, 1893-94
Rådhuset, 1904-05
Storgaten 115, Porsgrunn Meieribolag, 1899-1901
Storgaten 148, Kreditbanken, 1899
Storgaten 154, Dyrings bokhandel, 1903
Storgaten 162, Tollboden, 1891

arc! presenterer dessuten noen av Porsgrunns gamle trehus.
Disse finnes på en større oversikt over bygninger i flere kommuner.

Alle fotografier ved G. T. Steiganarc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt:
Rådhuset

Holengården

ImmanuelkirkenGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!