Fra Porsgrunns murarkitektur:
Kreditbanken, Storgaten 148

Ornamental detalj.

[tilbake]


© 2003 arc!