Fra Porsgrunns murarkitektur:
Dyrings bokhandel, Storgaten 154

Dyrings bokhandels elegante trebygning brant ned i 1903, og det ble umiddelbart igangsatt arbeid med å få reist en ny bygning på branntomten. Bokhandler Theodor Hansinius Dyring, sønn av bokhandelens grunnlegger Hans Johan Dyring fra Danmark, engasjerte Porsgrunns store arkitekt Haldor Børve til å utforme sitt nye hovedkvarter.

Theodor Dyring overtok bokbinderforretningen og bokhandelen etter faren etter dennes død i 1879, mens den yngre broren Kristian Henrik i 1877, bare19 år gammel, etablerte Porsgrunds Blad. Kristian var senere ordfører.

Bygningen er over to etasjer, med en lang fasade mot gaten. Bygningen er holdt i en enkel nyrenessanse, der midtpartiet er skjøvet en tanke frem og markeres i annen etasje med pilastre som fører opp mot et attikaoppbygg. Fasaden har en symmetrisk komposisjon, men er dessverre ganske redusert av ombygginger for butikkdrift. Ved årtusenskiftet hadde Dyring fremdeles tilhold her, som Dyring Libris.

Kilder:
Joh. N. Tønnessen - Porsgrunns historie 1807-1920
http://www.porsgrunn.folkebibl.no/
http://www.familysearch.org/Haldor Børve

Fra Porsgrunns murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av midtpartiet

Detalj med antefiksGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!