Fra Porsgrunns murarkitektur:
Tollboden, Storgaten 162

Bygningens kortside.

[tilbake]


© 2002 arc!