Fra Porsgrunns murarkitektur:
Tollboden, Storgaten 162

Detalj av inngangsportal.

[tilbake]


© 2002 arc!