Oslo-quiz 1:

Uranienborg kirke

På toppen av Uranienborghøyden ble det i 1874 kjøpt kirketomt for Uranienborg menighet for 180 000 kroner. Tomten på 34 mål ble kjøpt fra eiendommen Uranienborg, og har en svært dominerende beliggenhet, 52 meter over havet. På denne tiden var trehusbebyggelsen i området blitt ganske omfattende, og ved byutvidelsen i 1878 skjøt utbyggingen av leiegårder fart. Både kirken og den nye Uranienborg skole like nedenfor sto ferdige i 1886. Kirken ble tegnet av den da ganske unge arkitekt Balthazar Lange, som var byarkitekt i Kristiania i perioden 1898 til 1920. Lange vant arkitektkonkurransen i 1880, og kirken ble oppført etter en disposisjonsplan tegnet av premierløytnant Th. Gallus. Byggearbeidene ble igangsatt 1882, ved murmester L. Hansen og tømmermester O. Olsen.

Kirken, en langkirke i tegl, ble innviet den 22. Desember 1886, da med 1020 sitteplasser. Bygget er gitt et nøkternt gotisk preg, og danner et utmerket forndmotiv for den korte Jørgen Moes gate. Fondmotiv i motsatt ende er Briskeby brannstasjon.

Kirkebygningen ble under avslutningen av byggearbeidene svekket av diverse uhell og nedrasninger. Dette forsinket byggearbeidene, og økte byggekostnadene til 325 000 kroner. Man kontaktet nye entreprenører for å få ferdigstilt kirken på forsvarlig vis. Denne kirken ble den dyreste av alle Kristiania-kirkene som ble oppført på denne tiden.

I etterkant av disse vanskelighetene ble stadskonduktør Georg Andreas Bull i 1890 tiltalt for alvorlig tjenesteforsømmelse i sin overvåkning av bygningsarbeidene. Han var heller ikke forelagt de nødvendige statiske beregninger for kirkens særegne konstruksjoner. Bull ble imidlertid frikjent.

Kirken ble smykket med freskomalerier av Enevold Thømt (disse er siden gått tapt), og glassmalerier av Emanuel Vigeland, alle foruten ett utført av hans barn etter hans død. Opprinnelig var altertavlen dekorert av genremaler Brun, som også dekorerte prekestolen. Utsmykningen ble i begynnelsen betraktet som midlertidig, og man utførte stadig nye arbeider på denne fronten. I 1930 fikk interiøret sin nåværende utforming, ved arkitekt Arnstein Arneberg.

Geir Tandberg Steigan

Anvendt litteratur:
Byen bak Slottet - Bydelsutvalg 2, 1988
Amund Helland - Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristiania, 1917
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Aftenposten 1890.03.01Tilbake til oppgavesiden

Balthazar Lange

Et utvalg norske kirker
© 2000/2013/2014 arc!