Oslo-quiz 3:

Youngstorvet og nr. 19

Hovedstadens hovedpolitistasjon ble oppført på Youngstorvet, som man i årene 1846-1951 kalte Nytorvet, i årene 1862-66. Tidligere lå Vaterlands kirkegård på denne tomten.

Youngstorvet har navn etter grosserer Jørgen Young, som hadde den store eiendommen Youngs løkke i området. Løkkens hovedbygning står fremdeles, i Storgaten 3. Torvet ble i 1846 anlagt på en del av denne løkken, og ble offisielt hetende Youngstorvet i 1951. Navnet hadde lenge eksistret på folkemunne.

Arkitekt for den nye politistasjonen var den danskfødte Jacob Wilhelm Nordan, som hadde en utstrakt virksomhet i Kristiania, og som kirkearkitekt omkring i landet. Nordans viktigste innsats i hovedstaden var nok som arkitekt for leiegårder og skoler.

Politistasjonen er utført i pusset tegl, i et nyromansk stiluttrykk. Det forhøyde midtpartiet er bygningens samlende ledd, og fasaden er, sammen med de nedenforliggende basarhallene, plassens samlende element. Basarene ble utført i 1876-77, med den samme Nordan som arkitekt. Basarene kostet ialt 136 711 kroner å bygge.

Før politikammeret fikk sitt tilhold her, haddde man lenge benyttet arrestlokaler i den gamle Rådstuebygning i Rådhusgaten 7. Nybygget sto ferdig 17. november 1866, og hadde ialt kostet 472 924 kroner (omregnet fra riksdaler). Det fikk adressen Møllergaten 19, og ble gjerne omtalt som "Nr. 19".

Politistasjonen ble utvidet og påbygget i 1877. Også denne gang var arkitekten J. W. Nordan. Påbyggingsarbeidene beløp seg til 118 552 kroner. Til politistasjonen hørte også en fengselsbygning mot Grubbegaten. Denne delen av bygningskomplekset er revet. Politistasjonen ble nedlagt i 1981.

Geir Tandberg Steigan

Anvendt litteratur:
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Amund Helland - Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristiania, 1917Tilbake til oppgavesiden

Jacob Wilhelm Nordan
© 2001 arc!