Fra Ringerikes arkitekturhistorie:
Thistedgården, Fossveien 1

Denne bolig- og forretningsgården ble oppført 1898-1900 for Hagbart Thisted ved arkitekt Heinrich Karsten. Thisted var fra Lardal i Vestfold, og ved siden av å være gårdeier var han dessuten rikstelefonbestyrer, bestyrer av elektrisitetsverket, gårdbruker og kontraktør. Han bodde med sin familie i denne gården, og hadde dessuten flere leieboere, for eksempel Erik Eriksen, bestyrer ved A/S Hønefos Verktøifabrik, bøssemager og mekaniker og Sverre Hirsch, Cand. Pharm. Gården har også vært telegraf- og postkontor, og gjennomgikk enkelte ombygginger i 1927 og 1966. Det er blant annet påbygget en toppetasje.

Gården var opprinnelig over tre etasjer, der første etasje nok opprinnelig har hatt enkel kvaderpuss og dannet en tung sokkel. Denne etasje er betydelig forenklet på 1900-tallet. Annen og tredje etasje er komponert sammen, og har fasader i upusset rød tegl. Vindusaksene er bundet sammen med horisontale og vertikale bånd, og vinduene i tredje etasje har spisse, gavlformede overdekninger. Gården danner to hjørner, hvorav det ene er brutt og markeres med et hengende karnapp. Foruten den lange hovedfasaden har gården to korte gatefasader.

Kilder:
Kulturminneregistrering, Ringerike kommune
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Heinrich Karsten

arc! historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Hjørne mot Fossveien

Hjørne mot TorvetGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!