Fra Ringerikes arkitekturhistorie:
Thistedgården, Fossveien 1

Hjørne mot Torvet.

[tilbake]


© 2004 arc!