Arkitektur og historie i Ringerike:
Veme kirke

Forslaget til byggingen av en kirke på Veme ble fremmet av den nyutnevnte sogneprest i Norderhov prestegjeld, Michael Johan Færden, og i 1891 ble det vedtatt i Norderhovs herredsstyre at det skulle søkes midler til bygging av denne kirken. Tomtegrunn ble gitt vederlagsfritt av Karen Ellingsdatter Oppen, enkefrue på Veme nedre.

Kirken ble vedtatt bygget 14. juni 1893, og allerede 6. desember samme år sto den ferdig. Den ble innviet av fungerende sogneprest Peter Blix Rynning. Kirken er tegnet av Kristiania-arkitekten Ingvar Magnus Olsen Hjorth, og ble oppført under ledelse av byggmester Anton Olsen fra Tønsberg. Man hadde forlatt planene om et kirkebygg i tre, og lot den bygge i upusset rød tegl. Kirken er en enskipet langkirke med et dominerende vesttårn kronet av en kraftig tårnhjelm. Det lave koret er flankert av to saltakede sakristier. Vinduene er spissbuede og kraftig markerte med hvitmalt puss. Foruten enkle stukkprofiler har kirkebygningen svært beskjeden ytre ornamentikk. Stiluttrykket er preget av en moderat nygotikk.

Til 75-årsjubileet i 1968 ble kirken pusset opp under ledelse av arkitekt Bjarne Hvoslef, og samtidig ble kirkegården utvidet. Kirkens interiør bærer preg av denne oppussingen. Altertavlen er Christen Bruns opprinnelige.

Kilder:
http://niku.pdc.no/index.php?seks_id=52041&m=7
http://www.disnorge.no/bu/kirker/Ringerike/veme.htm
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Ingvar Hjorth

arc! Historisk

Et utvalg norske kirker

Til Arkitekturhistorie med navigasjon

Kirkens langside

Detalj av spir og støpejernsfløyGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no