Murarkitektur i Sandefjord:
Festiviteten – Hotel Atlantic, Jernbanealleen 31-33

Denne store bygningen ble oppført i 1914 for Hotel Atlantic og Sandefjords Festivitet a/s ved arkitekt Ole Sverre i Kristiania. Fra begynnelsen fungerte bygningen som overnattingssted og selskapslokaler, slik det også er i dag. I Sandefjord har arkitekt Sverre også tegnet villaen i Stockfleths gate 9.

Festiviteten og hotellet er oppført over to etasjer samt høyt mansardloft og kjeller. Opprinnelig fikk den fasade i hele kvartalets lengde langs Stockfleths gate, og siden har den fått et tilbygg som fyller kvartalet mot Jernbanealleen. Den opprinnelige bygningen er bygget i pusset tegl, med kraftige kvadere som hjørnemarkeringer. Kortsiden mot Jernbanealleen er den opprinnelige hovedfasaden. Denne er symmetrisk komponert, og har pilastre med kanellering i grunt relieff, samt et brutt og svunget gavlparti. Langsiden mot Stockfleths gate er også sykketrisk, med to sidestilte akser som tyngdepunkter. Disse markeres av grunne pilastre og smale, buede gavler. Stiluttrykket er ny-Louis Seize.

Bygningen ble innviet 21. juli 1914, og dagen etter kunne Sandefjords Blad blant annet meddele at ” I kjelderen findes Kjøkkenet - det største vi nogensinde har hat anledning til at se og visstnok et av de største i landet - desuten dertil hørende mindre Rum. Her findes flere elektriske Heisekraner som letvint og hurtig bringer Maten fra Kjøkkenet op i de øvre Etager, till Spisesalen og Festlokalet.”

I nyere tid er det romslige loftet innredet med to etasjer, og det er bygget en rekke takarker. Bygningens opprinnelige karakter er imidlertid godt ivaretatt, og huset ble i 2006 tildelt Bevaringsprisen. Hotellet har flere tiår vært drevet av familien Kulms, i de senere år som Clarion Collection Hotel.

Kilder:
Bevaringsplakat, Sandefjord sentrum
http://atlanticselskap.net/index-filer/Page266.htmOle Sverre

arc! Historisk

Til Arkitekturhistorie med navigasjon

Hovedfasade

Ny og gammel bygningGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no