Murarkitektur i Sandefjord:
Festiviteten – Hotel Atlantic, Jernbanealleen 31-33

Ny og gammel bygning.


© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no