Murarkitektur i Sandefjord:
Ungdomshuset, Rådhusgaten 1

Detalj av inngangsparti.


© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no