Murarkitektur i Sandefjord:
Sandefjord middelskole, Landstads gate 26

Sandefjords gamle middelskole brant ned til grunnen under bybrannen i Sandefjord, natt til 16. mars år 1900. Da skolebygningen for lengst var blitt for liten, var arbeidet med en ny skolebygning allerede godt i gang. Den nye skolen ble innviet 30. november 1900, og ble bygget etter arkitekt Haldor Børves tegninger.

Skolebygningen er oppført i upusset gul og rød tegl over to fulle etasjer på en høy sokkeletasje, og vender sin hovedfasade mot Landstads gate. Denne fasaden er symmetrisk komponert, med to markerte flanker forhøyet med gavlpartier. Fasadens store vinduer er barokkbuede og stikkbuede, og i gavlpartiene omsluttes vindusgruppene av store halvsirkelmotiver. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nyrenessanse.

Midtpartiets øvre del var opprinnelig en lukket vegg utført i mønsterlagt tegl. Denne er siden åpnet opp.

Etter middelskolens tid ble dette Sandefjord høyere skole (Middelskole og gymnas). Deretter holdt Sandefjord Handelsskole til her, før bygningen ble tilbygget og ominnredet til boliger.

Kilder:
Sandefjords historie : fra 1845 til 1930. 2 : Kjøpstaden fra 1845 til 1930, Hougen, Knut, Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1932
Bevaringsplakat, Sandefjord sentrumHaldor Børve

arc! Historisk

Til arkitekturhistorie med navigasjon


Detalj av gavloppbygg


Detalj av inngangspartiGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no