Murarkitektur i Sandefjord:
Sandefjord middelskole, Landstads gate 26

Detalj av gavloppbygg.


© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no