Murarkitektur i Sandefjord:
Torggaten 4

Denne gården ble oppført i 1911 for konsul og skipsreder Johan Bryde fra Tjølling ved porsgrunnsarkitekten Haldor Børve. Bryde bodde selv i den staselige Villa Nova på Hjertnespromenaden, som han lot oppføre i 1894. Også den var tegnet av arkitekt Børve. Bryde tilhørte en velstående rederfamilie, og var dessuten svigersønn av Sandefjords mektige hvalfangsdisponent og verkseier Christen Christensen.

Gården er bygget i pusset tegl over to etasjer. Gatefasaden er asymmetrisk komponert, med to akser som tyngdepunkter: en risalitt for inngangspartiet, og en hengende risalitt på venstre side, begge kronet med gavloppbygg. Stiluttrykket er en livlig ny-Louis-Seize påvirket av jugendstil. Første etasje er kraftig forandret iløpet av 1900-tallet.

Kilder:
Bevaringsplakat, Sandefjord sentrum
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.ruffen.no/ged_bjorn/Haldor Børve

arc! Historisk

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Detalj av fasadeparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no