Murarkitektur i Sarpsborg:
Apothekergaarden, Kirkegaten 69

Kong Salomos Apotek i Fredrikstad ble grunnlagt så tidlig som i 1689, og i 1842 åpnet apoteket en filial i Sarpsborg. Denne filialen fikk i 1858 egen apotekbevilling under navnet Apoteket Bjørnen, og i 1859 flyttet man virksomheten til denne eiendommen i Kirkegaten. Apoteket Bjørnen ble etablert av danskfødte Jess Frederik Petersen.

Huset brant ned allerede under bybrannen i 1861, og i årene 1862-63 ble bygningen som står her idag oppført. Bygningen er en halvannenetasjes hjørnegård i upusset rød tegl. Den har mansardtak med takraker og er utført i en enkel kombinasjon av senklassisisme og historistisk industriarkitektur. Da huset ble bygget hadde det adresse til Sannesundgaden.

Apoteket ble en tid drevet av enken etter apoteker Petersen, ved navn Marie Florentine Petronelle (f. Hofgaard) fra Son. Apotekeren Alfred Berentsen fra Kristiansand var ansatt hos Petersen på 1880-tallet, og drev senere apotek i Vadsø, før han i 1903 overtok driften av Apoteket Bjørnen i 1903. Han ble her til sin død i 1911.

Apoteket Bjørnen hadde tilhold i gården til 1978.

Kilder:
Plakett på Apothekergaarden
http://www.mo.himolde.no/~onealien/kvadrat/kvadrat2.html
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.familysearch.org/arc! Historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Fasade mot KirkegatenGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!