Fra Skiens murarkitektur:
Metodistkirken, Telemarksgaten 3

Metodistmenigheten i Skien ble stiftet i 1873, og hadde fra 1874 et bedehus i tre i Follestad. I 1886 ble en tomt anskaffet i Skien by, og man begynte arbeidet med å flytte bedehuset hit. I begynnelsen av august samme år sto bygget ferdig oppført, mens innredningsarbeidene gjensto. Bygningen gikk tapt ved den store bybrannen natt til 8. august, og man gikk snart til innkjøp av en ny tomt i Telemarksgaten 3.

Det nye kirkebygget ble utført i upusset rød teglsten, etter tegninger av menighetens pastor Johannes Arbo Wiel, som også praktiserte som arkitekt. Kirkebygget har en beskjeden størrelse, og er utformet som en liten nygotisk langkirke, der tårn og portal inngår i en sammensatt komposisjon foran skipets kortende.

Byggingen av kirken ble for en stor del finansiert ved pastor Martin Hansens innsamlinger i USA. Kirken ble oppført under ledelse av byggmestrene G. Gustafson fra Horten og Fredrik Skau fra Skien, samt murmester Carlsen fra Skien. Kirken ble innviet allerede 27. november 1887, uført i en noe enklere utgave enn pastor Wiel opprinnelig planla.

Kilder:
Metodistkirken i Skien - Kirkebygget 100 årarc! Historisk

Et utvalg norske kirker

Fra Skiens murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!