Fra Stavangers murarkitektur:
Gamle Tollbod, Nedre Strandgate 51

Fra 1626 var det tilsatt en toller i Stavanger. Frem til 1840 er det trolig at tollerne - som var av byens rikeste sjikt - hadde tollkontorer i sitt eget hus. I 1840 ble den første tollbod oppført i Stavanger. Den ble bygget etter tegninger av Christianias stadskonduktør Christian Heinrich Grosch, og oppført under ledelse av en løytnant Krøger.

Tollboden er en enetasjes bygning med halvvalmet tak, bygget på en meget høy sokkel. Sokkelen ble benyttet som pakkhus. Tollboden er utført i en streng senempire-stil, i pusset tegl. En fronton kroner midtrisalitten, hovedfasadens dominerende element i den symmetriske komposisjonen. En monumentaltrapp leder opp til hovedetasjen.

En murbygning ved siden av Tollboden ble oppført som tollpakkhus og oppbevaringsrom i årene 1859-60 med kaptein Kristian Fredrik Torstrup som byggmester. Denne ble senere påbygget en etasje.

Tollboden ble fredet i 1923.

Kilder:
Bernhard Høiden - Norske tollboder, 2000
Trehusbyen - Kulturminneplan for Stavanger, kommunedelplan 1994-2005
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Christian Heinrich Grosch

Fra Stavangers murarkitektur

Stavangers tollbod

Til arc!s hovedside med navigasjon

Tollbodens hovedfasade

Tollbodens bakfasadeGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!