Fra Stavangers murarkitektur:
Musikkpaviljongen, Byparken

Arkitektkonkurransens vinnerutkast, fra Teknisk Ukeblad

[tilbake]


© 2005 arc!