Fra Stavangers murarkitektur:
Valbergtårnet, Valbergjet 4

Valbergtårnet ble oppført i 1850-53 etter tegninger av hovedstadens stadskonduktør Christian Heinrich Grosch. Tårnet er bygget i sten, og erstattet et tretårn fra 1600-tallet. Tårnet ble bygget som utkikkstårn for Stavangers vektere, som blant annet hadde i oppgave å varsle om branntilløp. I 1922 overtok mer moderne brannvarslingssystemer for vektervirksomheten i tårnet. Tårnets siste vekter var Tobias Sandstøl (1856-1945), som ga Torbjørn Egner idéen til skikkelsen Tobias i Tårnet i Kardemomme by, da han fikk høre historien om Sandstøl i 1948. Tobias var ansatt som vekter fra 1904.

Valbergtårnet ble innviet i 1853, og byggingen hadde kostet 9000 spesiedaler, nesten tre ganger det beregnede. Tårnet har en oktogonal form, og er bygget i gneis, og har et kraftfullt uttrykk. Tårnets hovedkropp har små grupperte, rundbuede vinduer høyt oppe, og over dette er et spir kledt i kobber. Stiluttrykket er preget av nyromanske former.

Idag har vektermuséet tilhold i tårnet.

Kilder:
Museumsnett
http://home.c2i.net/rhelgoe/valbhist.htm#VALBERGChristian Heinrich Grosch

Fra Stavangers murarkitektur

Toppen av tårnetGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!