Murarkitektur i Tønsberg:
Solgaard/Odd Fellow, Falckenbergs gate 7

I 1916-17 lot kjøbmand Ole Svendsen fra Ramnes oppføre denne villaen på en festetomt ved Knap-løkken. Arkitekt var Ole Andreas Sverre i Kristiania, og bygningstømmermann og byggmester Ludvig Johansen hadde sammen med murmester Axel Andersen ansvaret for byggearbeidene. Ole Svendsen etablerte i 1883 en manufaktur- og kolonialforretning i Tønsberg, og fikk i 1894 oppført det senere Folkets hus i Kong Halvdans gate 2.

Allerede i 1923 ble denne praktfulle villaen solgt til fabrikkeier ved Sølvvarefabrikken Axel Marthinsen, som ble boende her med sin familie til 1940. Huset ble da rekvirert av den tyske okkupasjonsmakten, og anvendt som ”Offiziersheim”, et klubblokale for offiserer. Etter Den annen verdenskrig ble huset overtatt av Vestfold Fylke, og innredet til sykepleierskole, hvis formål det tjente til 1958. 10. februar dette året ble Solgaard solgt til Odd Fellow, som har benyttet det siden.

Solgaard er bygget i pusset tegl over to fulle etasjer, og er nærmest en kopi av den villaen arkitekt Sverre tegnet for skipsreder Fred. Olsen i Drammensveien 41 i Kristiania (Fredly), som sto ferdig i 1909. Huset har en monumentalt anlagt, symmetrisk hovedfasade, der et buet karnapp danne fundamentet for et storslagent, søylebåret parti i annen etasje. Midtaksen avsluttes av en svungen barokkgavl, foran et kneisende mansardtak. Stiluttrykket er preget av ny-Louiz-Seize og barokk, og er karakteristisk for arkitekt Sverres arbeider i denne perioden.

Kilder:
Oscar Albert Johnsen – Tønsbergs historie
Odd Fellow, Tønsberg
http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxOle Sverre

Murarkitektur i Tønsberg

Arkitekturhistorie: arc! Historisk

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Huset og dets omgivelserGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arkitekturhistorie.no